V.20

Tisdag:

  • SO: ha sett film om vulkaner på SLI och gjort analys enligt analysmodellen
  • Engelska: svarat på bokfrågor

Onsdag: Franskaprov, Tony grupp 1 prov

Torsdag: Inlämning musikutvärdering (senast)

Fredag: Tyskaprov och Tomy grupp 2 prov.

V21

Måndag: Studiedag (lärarna sambedömer)

Tisdag:

  • SO: Namngeografiprov