Hej,

På onsdag nästa vecka kommer mina spanskagrupper att ha prov. Provet omfattar kapitlena 11-13 i textboken och sidorna 73-79 i minigrammatiken, samt verben Ir och tener.

Några av de saker som kommer att testas inkluderar;

Väderuttryck, Klassrumsuttryck, Futurum, ha lust, läsförståelse.

För att öva på detta så bra som möjligt rekommenderas att läsa och lyssna igenom de texter vi har arbetat med, göra de tillhörande övningarna samt studera styckeordlistorna som hör till texterna.