Kategori: Svenska D

Ordklasser och textsamtal

Vi avslutar terminen med att repetera/träna ordklasser. Ett kort förhör/Kahoot görs på tisdag, för att stämma av hur arbetet med repetitionerna har gått.

Samtidigt har eleverna förberett en text, som de diskuterar i mindre grupper; textsamtal. Där de deltar i diskussioner och är samtalsledare.

En utvärdering av läsårets arbetsområden kommer vi också och göra, men också en blick framåt, då eleverna får tycka till om vad de vill utveckla/förbättra och om det finns ett arbetsområde de skulle vilja arbeta med i höst.

// Annika

Rollspel

Vi har nu avslutat läsning, skrivande och diskussioner kring boken ”Om det var krig i Norden”.
Som avslutning på det här området, så kommer eleverna att göra ett rollspel, som är indelat i tre scener, där en grupp ansvarar för en scen.
De får situations- och personbeskrivningar, men utformar ett eget manus, som de sedan kommer att spela upp i klassen.

Tidsplan
v.18: torsdag-uppstart och planering (fördela roller, hur och vad ska man förmedla, vad ska man säga, etc)
v.19: måndag+tisdag/tisdag/onsdag: träna på sina scener/roller
v.20: måndag/tisdag: uppspel av scenerna
// Annika

Skräcknoveller

En tid framöver kommer vi att arbeta med noveller, rättare sagt skräcknoveller. Det finns många olika typer, så det behöver inte vara en blodig och våldsam text, utan mer en text som får läsaren att känna hur nackhåren reser sig.

I det här arbetsområdet kommer vi att läsa och diskutera noveller, kännetecken och struktur, gestaltning och skriva en egen skräcknovell.
De kommer att skriva både för hand och på dator, samt arbeta med kamratrespons och checklista för att utveckla sig, både i skrivandet och läsandet.

Mål
– utveckla läsförmåga
– utveckla skrivandet
– utveckla kamratrespons

Tidsplan (med reservation för ev. förändringar)
v tisdag onsdag torsdag
12 introduktion, läsa diskutera,
mål
13 – läsa/diskutera
-novellrecept/struktur
SCHEMABRYTANDE
DAG
– läsa
– gestaltning
– tankekarta/skriva
14 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
15 – gestaltning
– skriva
skriva /exempeltexter skriva/kamratrespons
16 skriva skriva/checklista skriva

Källkritik – film

Vi har under förra veckan tittat på några filmer om källkritik, som Viralgranskarna (Metro) har gjort.

http://urskola.se/Produkter/191017-Kallkritik-Fejkade-sidor http://urskola.se/Produkter/191020-Kallkritik-Partiska-roster
http://urskola.se/Produkter/191019-Kallkritik-Tid-och-rum
http://urskola.se/Produkter/191016-Kallkritik-Bildsokning

Vi har också diskuterat och problematiserat en del utifrån frågor och innehåll.
Vi kommer att avsluta den teoretiska delen och eleverna kommer att få göra film utifrån ett ”case” (artikel, bild, annons), som de ska källgranska och berätta om hur de går till väga för att ta reda på om det är en trovärdig källa, utifrån vad vi diskuterat, sett och läst om.

Bedömning
hur ni resonerar kring text/bild och källornas trovärdighet och relevans 
– hur ni deltar i samtal/diskussion kring ämnet; att åsikter framkommer
– hur ni använder ämnesrelaterat språk och struktur
– hur ni kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier
– hur ni förbereder och genomför film med struktur och innehåll
– hur filmen är anpassad till mottagare och sammanhang 

Tidsplan

v tisdag onsdag torsdag
7 Introduktion
UR-film/diskussion
UR-film/diskussion UR-film/diskussion
häfte
8 utvecklingssamtal Läsa häfte
inför grupparbete
grupparbete
9 SPORTLOV SPORTLOV SPORTLOV
10 grupparbete grupparbete grupparbete
11 schemabryt grupparbete grupparbete
12 Grupparbete redovisning/filmvisning  

 

Veckan som gått

Den här veckan har vi knutit ihop och haft uppsamling på de tal som inte blev gjorda förra veckan, av olika anledningar. Alla har fått både muntlig och skriftlig feedback, både från mig och klasskamraterna.

Under lektionerna har vi arbetat en del muntligt med gruppdiskussioner där de fått argumentera och komma överens, men också uttryckt egna tankar och åsikter som de fått motivera.

Idag har vi gjort en kortare läsförståelse, där de läst och svarat på frågor.

Nästa vecka startar vi upp ett nytt arbetsområde. Mer info och planering kommer.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén