Kategori: Svenska D

Källkritik – film

Vi har under förra veckan tittat på några filmer om källkritik, som Viralgranskarna (Metro) har gjort.

http://urskola.se/Produkter/191017-Kallkritik-Fejkade-sidor http://urskola.se/Produkter/191020-Kallkritik-Partiska-roster
http://urskola.se/Produkter/191019-Kallkritik-Tid-och-rum
http://urskola.se/Produkter/191016-Kallkritik-Bildsokning

Vi har också diskuterat och problematiserat en del utifrån frågor och innehåll.
Vi kommer att avsluta den teoretiska delen och eleverna kommer att få göra film utifrån ett ”case” (artikel, bild, annons), som de ska källgranska och berätta om hur de går till väga för att ta reda på om det är en trovärdig källa, utifrån vad vi diskuterat, sett och läst om.

Bedömning
hur ni resonerar kring text/bild och källornas trovärdighet och relevans 
– hur ni deltar i samtal/diskussion kring ämnet; att åsikter framkommer
– hur ni använder ämnesrelaterat språk och struktur
– hur ni kombinerar olika texttyper, estetiska uttryck och medier
– hur ni förbereder och genomför film med struktur och innehåll
– hur filmen är anpassad till mottagare och sammanhang 

Tidsplan

v tisdag onsdag torsdag
7 Introduktion
UR-film/diskussion
UR-film/diskussion UR-film/diskussion
häfte
8 utvecklingssamtal Läsa häfte
inför grupparbete
grupparbete
9 SPORTLOV SPORTLOV SPORTLOV
10 grupparbete grupparbete grupparbete
11 schemabryt grupparbete grupparbete
12 Grupparbete redovisning/filmvisning  

 

Veckan som gått

Den här veckan har vi knutit ihop och haft uppsamling på de tal som inte blev gjorda förra veckan, av olika anledningar. Alla har fått både muntlig och skriftlig feedback, både från mig och klasskamraterna.

Under lektionerna har vi arbetat en del muntligt med gruppdiskussioner där de fått argumentera och komma överens, men också uttryckt egna tankar och åsikter som de fått motivera.

Idag har vi gjort en kortare läsförståelse, där de läst och svarat på frågor.

Nästa vecka startar vi upp ett nytt arbetsområde. Mer info och planering kommer.

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén