Kategori: Engelska D

Bokläsning och utvärdering

Vi avslutar terminen med diskutera boken ”Skellig”.
Boken ska vara utläst till fredag (7D) / tisdag (7A).

En utvärdering av läsårets arbetsområden kommer vi också och göra, men också en blick framåt, då eleverna får tycka till om vad de vill utveckla/förbättra och om det finns ett arbetsområde de skulle vilja arbeta med i höst.

// Annika

Reading a book – Skellig

Nu så här i slutet av terminen kommer vi ägna tid till bokläsning, svara på frågor och diskussioner. Detta för att öka läsförståelse och ordförråd. Prata är alltid bra, dels för att utveckla sin egen förmåga men också för att höra hur andra tänker/tolkar.

Tidsplanen ser ut som följer:

week  Wednesday  Friday  Finish reading at home
– Friday 
18  Introduction
– read
Finish for p.46
Chapters 1-14
19  read
questions

HOLIDAY
Finish for p.86
Chapters 15-23
20  read
questions
book discussion

read

Finish for p.125
Chapters 24-35
21  read
questions
book discussion
read
Finish for p.170
Chapters 35-46
22  read
questions
book discussion
evaluation
 

Muntlig presentation

En lektion har använts till konversation och ordförklaring på engelska, så att vi kommer igång att prata engelska på lektionerna.

Det nya arbetsområdet är muntlig presentation. De ska hålla en kortare presentation (3-4 minuter) om valfritt ämne, som har anknytning till engelsktalande länder. Det kan vara allt ifrån en maträtt till en stad.

Tidsplanen ser ut som följer:

Week Wednesday Friday Homework
6 Introduction:
oral presentation
Choose/Decide a topic/ subject to make a presentation about
7 Find information
prepare
Find information
prepare
 
8 Find information
prepare
Find information
prepare
 
9 SPORTS HOLIDAY SPORTS HOLIDAY  
10 Oral presentations Oral presentations  

Homework – words

Hej,
Under veckan har vi arbetat med ordförråd och ord, samt samtalat en del på engelska.

Nästa vecka kommer vi att fortsätta samtala, så att alla får möjlighet att lufta sina lungor och prata/diskutera ordentligt, i mindre grupper.

Alla elever har fått göra en individuell ordlista, där de listat ca 15 ord som de ska träna på, för att utöka ordförrådet.
7A: ordläxa till onsdag
7D: ordläxa till fredag

// Annika

engelska v.4

Onsdag diskuterar klasserna filmen, då de har en del frågor, men också samla ord som beskriver huvudpersonerna, samt en jämförelse av bok och film.

Läxa till onsdag, är att läsa igenom de fyra uppsatsämnena, samt bedömning, inför uppsatsskrivandet som sker på lektionstid. Under onsdagslektionen så kommer jag att förklara ord/uttryck som de inte förstår och förtydliga eventuella frågetecken.
// Annika

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén